DOSKONALENIE PŁYWANIA
- wszystkie stopnie zaawansowania,
niezależnie od wieku -

Dlatego każdy,
bez względu na reprezentowany przez siebie poziom
zaawansowania pływackiego
otrzyma odpowiedni zestaw ćwiczeń i zadań ruchowych
potrzebnych do własnego, indywidualnego
rozwoju umiejętności pływackich.


Program doskonalenia pływania jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej
i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia:

·         podwyższanie umiejętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń i metod,

·          prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychomotorycznych,

·         podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu,

·         wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych i sportowych
oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego,

·          rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,

·         podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

Harmonogram Kursów Pływania
DOSKONALENIE PŁYWANIA
Dzieci / Młodzież

 2024/2025

GRUPA WIEKOWA

Wtorek/Czwartek

Poniedziałek/Środa

Sobota/Niedziela


dzieci młodsze (5-10 lat)
  dzieci starsze (10-15 lat)

"AKWARIUM"
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

"WODNA NUTA"
  17:00 - 18:00
  18:00 - 19:00
   19:00 - 20:00

"AKWARIUM"
13:00 - 14:00

14:00 - 15:00


Doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży polecamy szczególnie:

·         osobom, które uważają, że umieją podstawy i chcą przejść na wyższy poziom

·         osobom, które nie do końca są pewne swojej poprawnej techniki pływania (np. samouki),

·         osobom, które potrzebują planu treningowego z pływania i kogoś do sprawdzenia ich efektów,

·         osobom, które muszą lepiej się przygotować do egzaminów lub zawodów,

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online